Over Cees

Specialiteit
Projecten: herstructurering woningvoorraad, project mensen zonder werk, trajectbegeleiding, verlengde schooldag/brede school ontwikkeling, sociale vernieuwing, jeugdvakantiewerk, begeleiding jongerenwerk, speeltuinwerk, duimdrop, buurtkrant Overburen, ontwikkeling buurthuiswerk.
Krijgt energie van
Ik kan er enorm van genieten als je mensen boven zichzelf ziet uitstijgen door ze te helpen zelf het verhaal te vertellen.
Weet veel van
Bestuurlijke ervaring opgedaan als voorzitter GGD Zeeland, voorzitter Gemeentelijke VervoersCentrale (GVC), penningmeester Technocentrum Zeeland en Huis der techniek, lid College van Zorg en Welzijn Zeeland en Taskforce Jeugd Zeeland, voorzitter sociale werkvoorziening Zeeuws Vlaanderen, voorzitter gemeenschappelijke regeling collectief vraagafhankelijk vervoer, voorzitter Werk Service Punt, bestuurslid Veiligheidshuis Zeeland, voorzitter GOL Aan Z (brede grensoverschrijdende openbaar lichaam welzijnsorganisatie), penningmeester Halt ZuidWest Nederland.

Pagina's

Cees is nog niet betrokken bij pagina's.

Berichten van Cees

Cees heeft nog niets gedeeld.