Krachtproef.org

Inloggen of inschrijven

Locaties

Bekijk hier de ontmoetingsplekken.

Gekozen filters
  Vroeger de armste (en crimineelste) streek van Jubbega, nu staan er veelal grote bungalows.
  Coopersburg, een tehuis voor ouderen, werd in 1899 gesticht door de in Amerika rijk geworden Akkrumer, Folkert Harmens Kuipers, die zich in de VS Frank Cooper noemde. In mei 1901 werd het gebouw geopend. Doelstelling van Stichting Coopersburg: “ten doel hebbende, onderdak en onderhoud en in het algemeen verzorging te geven aan behoeftige ouden van dagen, zoowel mannen als vrouwen, onverschillig van welken godsdienst, die in de gemeente Utingeradeel zijn geboren of op het tijdstip van hun opname tenminste dertig jaren in die gemeente hebben gewoond; inwoners van Akkrum genieten de voorkeur.” Nog altijd sociale woningbouw
  Belangrijke vaarroute beeldbepalend in wijk de Greiden. De Engelenvaart is een kanaal in Friesland tussen de Tjonger in het zuiden en de kanalen Nieuwe Heerenveense Kanaal en Veenscheiding aan de noordzijde. Ten zuiden van de brug bij Nieuweschoot is voor vaartuigen een favoriete ligplaats voor een of meer overnachtingen. Het kanaal wordt alleen gebruikt door de pleziervaart.
  Het multifunctionele gebouw biedt een veelzijdigheid aan ruimte en faciliteiten voor kleine en grote gezelschappen. De Kompenije beschikt over een gymzaal, een sporthal / evenementen hal met tribunes, ontmoetingsruimtes, praktijkruimtes en diverse vergaderzalen. De ruimtes zijn voor meerdere doeleinden geschikt. Door de multifunctionaliteit kan een aanbod op maat worden afgesproken. Persoonlijke afspraken op het gebied van vergaderfaciliteiten, workshops e.d. en eventuele catering zorgen ervoor dat uw activiteit geheel naar uw wens kan worden georganiseerd.
  Spannender speelplekken, pluktuinen, een beweegtuin bij Coornhertstate en het Kattebos als ‘Central Park’ van de wijk De Greiden. Het zijn aanbevelingen van het burgerforum Buitengewoon De Greiden uit Heerenveen. Zestien wijkbewoners maakten op verzoek van de gemeente een adviesrapport over spelen, groen, sociale aspecten en veiligheid. De bewoners werden bij loting aangezocht; wethouder Jelle Zoetendal belde vorig jaar lukraak bij hen aan.
  Plaatselijke kunstenaars hebben een kunststuk aangeleverd welke via een route te bekijken is. Vrijwilligers hebben dit op touw gezet. Heeft nieuwe actieve bewoners opgeleverd. Routes gratis af te halen bij de plaatselijke ondernemers en via een app
  De dorpskamer krijgt de naam ED, een afgeleide van het apenstaartteken (@) oftewel het Engelse woord AT, maar dan in het Nederlands. De apenstaart wordt gebruikt in mailadressen en is daarmee wereldwijd een verbindende functie, net als Doarpskeamer ED voor Akkrum, Nes en omstreken ook krijgt. Het idee voor de dorpskamer is na afloop van het New York-dagen ontstaan. ’Tijdens het evenement hebben we als dorpsgemeenschap ervaren wat er mogelijk is als mensen samen iets organiseren. Waartoe we met zijn allen in staat zijn als we de handen in elkaar slaan. Het Teaterhûs werd een plek waar mensen graag even kwamen buurten, samen een bakje dronken, plannen maakten, hoeden versierden of kleding naaiden. Zo’n plek willen we opnieuw vorm geven. Een soort dorpskamer, waar we elkaar kunnen ontmoeten en open voor iedereen’, aldus Hennie Sixma namens de initiatiefgroep.
  Wordt door Plaatselijk belang samen met bewoners , ondernemers en gemeente opnieuw ingericht naar een multifuctionele inrichting
  • 1
  • 2
  1 van 2