Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Krachtproef.org

Inloggen of inschrijven

Over

Coopersburg, een tehuis voor ouderen, werd in 1899 gesticht door de in Amerika rijk
geworden Akkrumer, Folkert Harmens Kuipers, die zich in de VS Frank Cooper noemde. In
mei 1901 werd het gebouw geopend.
Doelstelling van Stichting Coopersburg:
“ten doel hebbende, onderdak en onderhoud en in het algemeen verzorging te geven aan
behoeftige ouden van dagen, zoowel mannen als vrouwen, onverschillig van welken godsdienst, die in de gemeente Utingeradeel zijn geboren of op het tijdstip van hun opname tenminste dertig jaren in die gemeente hebben gewoond; inwoners van Akkrum genieten de voorkeur.” Nog altijd sociale woningbouw