Over #Krachtproef


#Krachtproef is een netwerk waaraan meer dan 400 opbouwwerkers zich hebben verbonden.
Bij #Krachtproef gaat het om de ontwikkeling van het vak opbouwwerk van, met, voor en door opbouwwerkers.

Het schuurt in de samenleving
Op allerlei professionele gebieden in de samenleving schuurt het:

 • professionele drives van werkers;
 • overlevingsstrategieën van instanties;
 • sturingsafspraken van financiers;
 • ambities van bewoners.

Het schuurt in het opbouwwerk
Het opbouwwerk zit daar midden in. Opbouwwerkers die:

 • vaak meer en andere zaken willen dan hun eigen instellingen;
 • de ontwikkeling van hun vak overgenomen zien worden door hogescholen en beleidsadviesbureaus;
 • daardoor uitvoeringsmachines worden;
 • hun eigen managers beleidskeuzes zien verkopen en zich afvragen of een buurt daar verder mee komt;
 • financiers met opdrachten zien aankomen die alleen maar omwille van het geld worden aangenomen.

Burgerkracht als puzzelstuk

Burgerkracht staat overal bovenaan de agenda. Maar wat als dat in de praktijk van alledag botst met de stijgingsagenda van:

 • de gemeente;
 • de duurzaamheidsagenda van de corporatie;
 • of de ontwikkelagenda van de dienst onderwijs.

In die praktijk moet de ‘burgerkracht’ van de bewoners net even te vaak passend worden gemaakt op de agenda’s van anderen. Maar was het niet andersom bedoeld?

Dit soort processen van ‘botsende rationaliteiten’ kan alleen maar opgelost worden door vanuit andere vormen te gaan samenwerken. Het opbouwwerk heeft als bijzondere beroepseigenschap dat ze vanuit de drive en agenda van bewoners meedoet aan samenlevingsopbouw.