Het #Krachtproef DNA


Iedereen welkom

In de loop der jaren is ons vak dermate populair geworden dat het door allerlei verschillende partijen omarmd is. Onze werkwijze is uniek, maar we zien deze nu ook in functies met een andere naam. Ook deze mensen heten we graag welkom bij #Krachtproef.

Profiel
Omdat #Krachtproef opgericht is voor deskundigheidsbevordering onder soortgenoten en profilering van ons vak hebben we een DNA gemaakt.

Herken jij je in het volgende profiel? Sluit je dan bij ons aan!

  • je werkt van binnenuit, dus startend met de ideeën/wensen van de bewoners, met de agenda van de bewoners.
  • je werkt aan het versterken van de kracht van lokale gemeenschappen en tussen gemeenschappen.
  • je bent altijd bezig met het praktisch in kaart brengen van talenten, capaciteiten en ´drives´ van bewoners als bron voor verandering
  • je pakt lokale vraagstukken en problemen aan door primair te werken aan het versterken van het eigenaarschap van het onderwerp. Dat maakt oplossingen duurzamer, stabieler en zorgt dat de regie in handen blijft van de eigenaar.
  • je bouwt methodisch aan oplossingen en ontwikkelingen vanuit de specifieke mogelijkheden en (hulp)bronnen van bewoners of een wijk
  • je omarmt veranderingen en neemt verantwoordelijkheid voor een professionele mindset dat gericht is op optimisme, overtuiging, zelfvertrouwen en zelfkracht en ´We Can´-mentaliteit.
  • je werkt verbindend, vanuit het permanent voeren van de dialoog met bewoners en instanties.
  • je investeert in alledaags leiderschap van bewoners.