Stichting #Krachtproef


Solide basis verschaffen

#Krachtproef is een beweging waar steeds meer vakgenoten zich bij aansluiten. De festivals en andere activiteiten genieten landelijke bekendheid. #Krachtproef is een begrip geworden voor mensen die actief zijn in de communitybuilding.
De initiatiefnemers van de festivals in de afgelopen jaren wilden #Krachtproef een solide basis geven. Stichting Krachtproef is daarom op 16 juni 2016 in Panningen opgericht.


Doel Stichting Krachtproef

De stichting Krachtproef heeft als doel:

a. het bijdragen en aan de vakontwikkeling en deskundigheidsbevordering voor en door beroepsbeoefenaars in 'communitybuilding' en iedereen die zich identificeert met het Krachtproef DNA;

b. het profileren en promoten van communitybuilding;

c. het organiseren en/of faciliteren van vakgerichte bijeenkomsten in communitybuilding;

d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zijn van het woord.


Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit drie personen:

Joop Hofman - voorzitter

Natasja Vaassen - secretaris

Daniël Pit - penningmeester