Waterschrijver: bewonersparticipatie en verhalen heeft nog niets over zichzelf geschreven.