Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Krachtproef.org

Inloggen of inschrijven

Kippenhok communicatie commissie
13 november 2018

Key Note speech Nico de Boer #Krachtproef18

Nico de Boer trapte af tijdens #Krachtproef18 met een verhaal getiteld ‘Als je opbouwwerk serieus neemt, moet je bouwen aan nieuwe instituties op basis van burgerschap’.
Nico de Boer heeft als wetenschapper, onderzoeker, journalist en beleidsschrijver veel gedaan op het sociale terrein.  Nico de Boer is een vriend van het opbouwwerk, maar ook kritisch. Aan de bar: “Zijn opbouwwerkers de beleidsslaven van de instituties of partners van inwoners en hoe zit dat met die ‘oude’ verheffingsdoelstelling?”

Maatschappelijke instituties

Nico schetste het beeld van maatschappelijke instituties. Er is geen maatschappelijk leven buiten instituties. Dus ook burgerschap heeft instituties nodig. Instituties zijn sociale constructies, dus (her)bouwen kan, aldus Nico. Instituties werken op elkaar in, gaan coalities aan in de samenleving.
De sleutelinstituties die hij aangaf: gezin, staat, markt, religie, professie, community.
Wat is de positie van het opbouwwerk in deze context?

Ontwikkeling en positionering opbouwwerk

Het opbouwwerk komt oorspronkelijk voort uit staat. In de jaren ’70 waren deopbouwwerkers vrijbuiters in wijk en dorp. In de jaren ’80 was de stadsvernieuwing een krachtig thema. De adviseursrol, ‘Samsonites’, voerde de boventoon in de jaren ’90. Begin 21e eeuw raakte het opbouwwerk stuurloos.Er is de afgelopen jaren vooral aandacht voor individuele politieke en sociale grondrechten. Bestaande burgerinitiatieven zijn enthousiast maar kennen vaak zwakke instituties. De beschikbare wijkbudgetten, burgerbegrotingen en ‘right to challenge’ beschouwde Nico als ‘peanuts’. De burger die als kleuter wordt behandeld.

Waarop kan het opbouwwerk aansluiten?

Vanuit eigen professie? De coalities aangaan met de staat of met de markt?
Nico de Boer concludeerde: ga vanuit het opbouwwerk burgerinstituties helpen bouwen.
De burgers zijn immers geen kleuters.

Presentatie Nico de Boer: Krachtproef18_Nico_de_Boer.pdf

AanTEKENINGEN Frank Los: AAN_tekeningen_Frank_Los_Nico_de_Boer.pdf