Krachtproef.org

Inloggen of inschrijven

Opbouwwerkers energietransitie
13 april 2019

Meet-Up foto-impressie

Donderdag 11 april was de Meet-Up "Duurzame Wijken: sociale aanpak cruciaal".
In Hilversum waren meer dan 80 deelnemers bijeen in Wijkcentrum Lopes Dias.
Zij spraken over hun kansen en uitdagingen om werk te maken van bewonersondersteuning in de energietransitie.

Dat vraagt om een kleine foto-impressie van een inspirerende middag.